Tag:

Hoàng Su Phì

TTCT - Bạn nói phải đến Hoàng Su Phì đúng mùa, đúng thời điểm mới mong chộp được cảnh đẹp. Nhưng hãy thử tìm cảnh đẹp của Hoàng Su Phì vào thời điểm không ai dám nghĩ đến việc lên thăm xem thế nào?