Tag:

IvyLeague

TTCT - Với giá tới 1,5 triệu USD, cha mẹ có thể mua dịch vụ trọn gói trong 5 năm để tư vấn tuyển sinh ĐH cho con mình từ một công ty ở thành phố New York tên là Ivy Coach (hiểu nôm na là “Luyện vào trường xịn”).