Tag:

Jan Oberg

TTCT - Sao cho bé gái nhỏ bé nhưng mạnh mẽ này và hàng nghìn trẻ em cùng người lớn Aleppo sẽ sống trong đôi chút hòa bình năm 2017.