YÊN MAI THỰC HIỆN

Tác giả

Tổng số bài viết : 3 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Cửa sổ khoa học

TTCT - Ngày 10-12, đúng vào ngày giải thưởng Nobel 2015 được trao tại Stockholm, bốn nguyên đơn là bà Mairead Maguire (Nobel hòa bình 1976), ông Jan Oberg (giám đốc Quỹ nghiên cứu và hòa bình xuyên quốc gia TFF), ông David Swanson (nhà hoạt động xã hội Mỹ) và Tổ chức Lay Down Your Arms đã công bố đơn kiện chống lại giải Nobel hòa bình 2012.