Tag:

kênh Nhiêu Lộc

TTCT - Song song với hoạt động cải thiện môi trường nước hệ thống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, hơn 200.000 con cá các loại (trê, rô, chép...) đã được Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.HCM thả xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và Tàu Hủ - Bến Nghé mới đây, với hi vọng sẽ làm hồi sinh thật sự sinh thái của hệ thống kênh quan trọng này.