Tag:

khủng hoảng toàn cầu

TTCT - Các cuộc tranh luận trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Obama và ứng viên tổng thống Mitt Romney hiện nay nhắc nhớ đến thời điểm này bốn năm trước, khi đó ứng viên John McCain đã đề nghị ứng viên Obama hoãn cuộc tranh cử tổng thống để quay về Washington đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ vừa bùng nổ.