Tag:

kinh tế gig

TTCT - Tài xế công nghệ chở khách hay giao hàng hóa, thức ăn phải tự gánh phí xăng dầu là một thực tế có từ ngày đầu của nền kinh tế gig (làm việc tạm thời và linh hoạt). Liệu khủng hoảng giá nhiên liệu hiện tại có là giọt dầu làm tràn ly?