Tag:

Kinh tế học Olympic

TTCT - Thế vận hội hiện đại đã phát triển đáng kể từ kỳ giải đầu tiên năm 1896. Trong nửa cuối thế kỷ 20, chi phí tổ chức cũng như doanh thu đã tăng nhanh chóng, gây ra tranh cãi bởi là gánh nặng với các nước chủ nhà.