LONG HẢI

Tác giả

Tổng số bài viết : 4 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Kinh tế

TTCT - Thế vận hội hiện đại đã phát triển đáng kể từ kỳ giải đầu tiên năm 1896. Trong nửa cuối thế kỷ 20, chi phí tổ chức cũng như doanh thu đã tăng nhanh chóng, gây ra tranh cãi bởi là gánh nặng với các nước chủ nhà.

Thể thao

TTCT - Nhận thấy các công ty Internet đang nỗ lực thu thập dữ liệu về các khu ổ chuột ở Rio - thành phố đăng cai Olympic 2016, chính quyền địa phương đã giúp họ một tay với hi vọng kéo thêm du khách tới đây nhân Olympic.