Tag:

Klara Kern

TTCT - "Tôi chỉ còn sống cho khoảnh khắc này để thấy nàng. Khi nó bắt đầu nuốt chửng tôi, chế ngự toàn bộ con người tôi, thì tôi phát ốm. Ốm vì yêu. Yêu? Đêm đêm tôi mơ thấy nàng. Tôi phải làm gì thôi. Tôi cắn môi lập kế hoạch, tối hôm sau tôi sẽ cùng xuống tàu và bắt chuyện nàng. Xin lỗi, em, anh yêu em! Em biết không?".