Tag:

Klein Dan và Tom Cathcart

TTCT - Như một minh họa khôi hài về tính tương đối của thời gian, câu chuyện ngụ chỉ trạng thái mọi vật đều như đang đứng im và đợi ngày kết thúc.