Tag:

Krakow

TTCT - Công viên công nghệ Krakowski ở thành phố Krakow (Ba Lan) nằm ngay trong khu nhà trung tâm, cạnh những tập đoàn, doanh nghiệp lớn. Rất nhiều người trẻ đạp xe đến văn phòng của họ ở đây hằng ngày, trong đó nhiều người là những ông chủ doanh nghiệp thật sự.