Tag:

Kubo and the two strings

TTCT - Đàn shamisen, cây đàn truyền thống Nhật Bản có ba dây có khả năng biến những origami (mô hình giấy gấp, cũng là một bộ môn nghệ thuật truyền thống Nhật Bản) để biến chúng trở thành những thực thể chuyển động, biểu diễn để kiếm tiền từ khách coi là dân làng.