LÂM LÊ

Tác giả

Tổng số bài viết : 59 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Phim Việt khởi sắc với doanh thu ấn tượng mùa Tết và vài tháng đầu năm, nhưng nhanh chóng nguội lạnh suốt hè, cho thấy thị trường điện ảnh Việt vẫn chưa có chiến lược phát triển rõ ràng. Thắng hay bại dựa vào "thương hiệu phòng vé".

"Di cư là chiến lược sống còn quan trọng nhất, cho dù là để kiếm ăn, để sinh sản hoặc tìm một ngôi nhà mới. Tại bất kỳ thời điểm nào trên Trái đất cũng có hàng tỉ động vật đang di chuyển. Và sức khỏe của hành tinh chúng ta phụ thuộc vào chúng".