Tag:

Kỷ nguyên hậu corona

TTCT - Dù ngay sáng mai hay cuối năm sau nữa thế giới mới tìm ra thuốc đặc trị hoặc vaccine COVID-19, có một điều hôm nay đã rõ: cuộc khủng hoảng này thể hiện rõ sự phân cực toàn cầu ở mức khó thể đảo ngược, với vị thế rõ ràng của các chủ thể kinh tế đã ngầm thống nhất với nhau mà phân vùng khai thác - bắt đầu từ cái khẩu trang.