Tag:

Liên hoan phim Cannes

TTCT- Nếu ở Oscar, những người theo dõi thường xuyên sự kiện điện ảnh này, không nhất thiết phải là nhà phê bình, có thể đoán trúng tới 90% kết quả giải thưởng thì tại Liên hoan phim Cannes (Pháp) cũng có đến 90%, ngay cả giới phê bình, đoán trật lất các hạng mục giải thưởng, đặc biệt là giải cao nhất: Cành cọ vàng.