Tag:

lợi ích kinh tế

  • 29/07/2023
  • 2148 từ

TTCT - Những lời có cánh "chỗ làm bao ăn ở miễn phí, đi nhanh, chỉ trả trước một phần" thực chất là cái bẫy để các đường dây buôn người đưa lao động di cư vào tình trạng dễ tổn thương và lệ thuộc nợ nhằm kiểm soát họ nơi xứ người.

TTCT - Những lễ hội âm nhạc có khả năng tạo ra một dạng năng lượng mạnh mẽ và khác thường cho những người tham dự. Nó cũng mang lại những lợi ích kinh tế, văn hóa đặc biệt cho các thành phố chủ trì. Đó là những gì mà công chúng TP.HCM vẫn thiếu và giờ đây đặt hi vọng với lễ hội âm nhạc quốc tế lần đầu, bắt đầu diễn ra từ tối thứ 6, ngày 13-12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1.