Tag:

lời thú tội

TTCT - Lời thú tội (tạm dịch từ Исповедь, tập đầu trong bộ tiểu thuyết ba tập về Snowden Thời bạch tuộc - Время спрута) vừa được phát hành ở Nga ngày 3-3. TTCT trích giới thiệu trả lời phỏng vấn của tác giả sách, luật sư của Snowden, ông Anatoli Kucherena, và một phần trích đoạn được giới thiệu trên website KP.ru.