Tag:

Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh

TTCT - Kỷ niệm 30 năm ngày mất của Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh, nhiều bức thư của hai người lần đầu tiên được gia đình công bố (Xuân Quỳnh - nghịch lý của tình yêu và số phận - sách do NXB Trẻ phát hành), TTCT xin được trích đăngTTCT -