TUỔI TRẺ CUỐI TUẦN

Tác giả

Tổng số bài viết : 27 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Văn hóa

TTCT - Kỷ niệm 30 năm ngày mất của Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh, nhiều bức thư của hai người lần đầu tiên được gia đình công bố (Xuân Quỳnh - nghịch lý của tình yêu và số phận - sách do NXB Trẻ phát hành), TTCT xin được trích đăngTTCT -

Thời sự quốc tế

TTCT - Việt Nam đang mong chờ những lợi thế kinh tế đáng kể bắt nguồn từ các hiệp định thương mại tự do sắp tới và được đánh giá là nước hưởng lợi nhiều nhất từ Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Nhưng tất cả những con số ước tính lợi ích cần phải được nhìn nhận cả về mặt kinh tế lẫn về cải cách thể chế.

Hồ sơ

TTCT - Đó là lời kết trong bài viết của một nhóm cựu sinh viên từng tham gia phong trào sinh viên học sinh Huế - một trong hai trung tâm của phong trào đấu tranh đô thị miền Nam thời chống Mỹ (cùng với Sài Gòn) với hồi ức về giai đoạn 1971-1972 - cao điểm của phong trào.

Kinh tế

TTCT - Chính sách xuất khẩu lao động mang trong nó hai mục tiêu lớn: giải quyết việc làm và đào tạo nguồn lực cho đất nước. Nhưng khi sứ mệnh “giảm nghèo cho vùng khó khăn, làm giàu cho vùng thuận lợi” hoàn tất, một số đông lao động chất lượng cao về nước trở lại cảnh thất nghiệp hoặc chờ một cơ hội ra đi khác. Ở đâu một chiến lược huy động, sử dụng hợp lý nguồn lực tài chính và con người do xuất khẩu lao động mang lại?

Kinh tế

TTCT - Thị trường liên tục chứng kiến các sự kiện mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A) kể từ đầu năm đến nay. Nếu như hai năm trước chuyện mua bán cổ phần nhằm giành quyền chi phối một doanh nghiệp (DN) là phổ biến thì nay việc mua đứt DN diễn ra nhiều hơn.