Tag:

Mạng xã hội nặc danh

TTCT - Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng mạng xã hội có nhiều tác động tiêu cực tới đời sống, cảm xúc và khả năng giao tiếp của con người, nhưng một xu hướng mới còn đáng sợ hơn đang lấp ló phía chân trời: mạng xã hội nặc danh.