Tag:

Maria Poprzecka

TTCT - Cuộc trò chuyện về nghệ thuật Ba Lan giữa Grzegorz Sroczynski - phóng viên báo Gazeta Wyborcza và giáo sư Maria Poprzecka - chủ tịch Hội Sử gia nghệ thuật (Ba Lan), hiện đang giảng dạy tại Đại học Tổng hợp Warszawa, đăng trong chuyên san Wysokie Obcasy.