Tag:

Mariupol

TTCT - Do những ràng buộc lịch sử, ngôn ngữ, chủng tộc và văn hóa, có ba quốc gia trong Liên Xô cũ đặc biệt gắn bó với nhau là Nga, Belarus và Ukraine. Ukraine hiện giờ là một quốc gia non trẻ đang tìm cách tự xây dựng cho mình một bản sắc riêng.