Tag:

mẹ hổ

  • 09/11/2023
  • 1403 từ

TTCT - Cuộc tranh luận về mô hình thể thao đỉnh cao khắc nghiệt giờ có thêm một vấn đề mới: các gia đình "cha mẹ hổ".

TTCT - Ngoài các trí thức Mỹ, đoạn trích của giáo sư Amy Chua (xem TTCT từ số ra ngày 15-5-2011) còn nhận được nhiều phản hồi từ chính những người Mỹ gốc Á. TTCT giới thiệu một số ý kiến này và blog của Sophia Chua Rubenfeld - con gái bà Amy Chua - nhằm bảo vệ “mẹ hổ” của mình.