Tag:

mía đường

TTCT - Chưa đầy một năm sau khi thực hiện ATIGA (Hiệp định hàng hóa ASEAN - bãi bỏ hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường từ các nước ASEAN kể từ ngày 1-1-2020), đường giá rẻ đã tràn ngập thị trường trong nước.

TTCT-Trong thế kỷ 21 này, “khuyến nông” không chỉ là chuyện nước, phân, cần, giống nữa, mà trước hết, là một bài toán tài chính phức tạp và đồng nghĩa với thúc đẩy người nông dân tham gia một thị trường toàn cầu.