Tag:

Michel Houellebecq

Một trong những lý do được giả định là nguyên nhân tấn công tòa báo Charlie Hebdo còn là vào ngày 7-1-2015, tất cả hiệu sách trên toàn nước Pháp chính thức bày bán tiểu thuyết Soumission (Phục tùng) của Michel Houellebecq. Ngay ngày sách phát hành, Michel Houellebecq đã phải bí mật rời khỏi nhà riêng dưới sự tháp tùng của cảnh sát quốc gia. Vậy Soumission viết gì?