Tag:

Miley Cyrus

TTCT - Thập kỷ 2010 kỳ lạ ở chỗ, theo cách này cách khác, nó vừa khớp với sự trưởng thành và thờ ơ của thế hệ đầu tiên thật sự ngập trong văn hóa đại chúng tại những thị trường và quốc gia muộn nở như Việt Nam.

TTCT - Có lẽ đây là lần đầu tiên trên thế giới, chỉ một ngày sau khi Hãng công nghệ khổng lồ Microsoft ra mắt robot trí tuệ nhân tạo biết nhắn tin trên Twitter, hãng này đã phải xóa ngay con robot vì nó biến thành một kẻ yêu Hitler và gieo rắc văn hóa đồi trụy trên mạng cũng như khẳng định “Bush gây ra vụ 11-9”.