Tag:

Mô hình kinh tế mới

TTCT - Dịch bệnh COVID-19 kéo dài hơn hai tháng ở Trung Quốc nay đã lan rộng khắp thế giới. Tổn thất về kinh tế là khó tránh khỏi, người dân Trung Quốc đang chật vật xoay xở để tự cứu lấy mình, nhất là đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME).