Tag:

Món falafel

TTCT - Từ 1 tấn đậu lăng, 1 tấn đậu tằm chiên, hàng ký gia vị gồm nghệ, tỏi, rau mùi, ớt và hành, hơn 300 đầu bếp ở Libăng đã làm ra món falafel vò viên nặng 5.173kg đặt trên một đĩa khổng lồ (ảnh) và mời chuyên gia của sách kỷ lục Guinness đến chứng nhận ngày 9-5.