Tag:

Mùa hè covid

  • T.L
  • 28/07/2020
  • 1831 từ

TTCT - “Chúng tôi tin rằng khi đại dịch kết thúc, các nhà tuyển dụng sẽ hỏi sinh viên đến xin việc, ‘Em đã làm gì trong suốt mùa hè Covid-19?’”.