Tag:

Nền dân trị

TTCT - Cuộc sơ cử Đảng Dân chủ tại Hoa Kỳ 2020 chẳng khác chi ngày hội đánh đu: hết lên lại xuống, rồi lên trở lại và tất nhiên là có nhiều người ngã sấp mặt. Từ 29 người lúc đầu đủ sắc đủ màu vào tháng 11, hiện chỉ còn 2 người sau khi 19 bang đã bỏ phiếu. Ngày “Siêu thứ ba” vừa qua (3-3) là ngày phán xét tàn nhẫn khi 15 bang và một vùng lãnh thổ (Samoa thuộc Mỹ) cùng bỏ phiếu, trong đó có hai bang đông đại biểu nhất - California và Texas.