Tag:

Nền kinh tế chia sẻ

TTCT - Được xem là tương lai và tạo ra những công ty “kỳ lân” có giá trị khổng lồ chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng nền kinh tế chia sẻ lại đang không chia sẻ lợi nhuận cho ngân khố các quốc gia.