Tag:

ngã ba Thành

  • 24/04/2023
  • 1139 từ

Cây dầu đôi Diên Khánh đã trở thành ký ức thân thương, biểu tượng của một vùng đất khiến ai cũng muốn giữ gìn