Tag:

Ngân sách Nhà nước

  • 08/10/2023
  • 1742 từ

TTCT - Nạn lạm thu chỉ là vấn đề trên ngọn của nền giáo dục. Xã hội Việt Nam chưa bao giờ thiếu nguồn lực lẫn quyết tâm đầu tư cho giáo dục, vấn đề là Nhà nước cần phải có cơ chế để những nguồn lực đấy tới đúng chỗ.

TTCT - Vấn đề gốc rễ để giải ngân đầu tư công đúng tiến độ và hiệu quả là một khung pháp lý và bộ thủ tục kiểm soát - từ đánh giá, lựa chọn, thẩm định độc lập, bố trí vốn, thực hiện, kiểm soát, vận hành và hậu kiểm.