LAN ANH THỰC HIỆN

Tác giả

Tổng số bài viết : 28 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

GS.TS Giang Thanh Long (khoa kinh tế học Đại học Kinh tế quốc dân), chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực dân số, cho rằng ông nhìn thấy những cơ hội cho Việt Nam bứt phá khi dân số Việt Nam chuẩn bị đạt mốc 100 triệu người.

Tiêu điểm

TTCT - Trước khi bắt đầu tự chủ toàn diện, ngành y tế và bệnh viện (BV) đều cho rằng đây là cơ chế giúp "cởi trói" về chính sách, giúp BV công độc lập trong các quyết định về nhân sự, đầu tư… Nghị quyết 33/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ cho phép bốn BV thuộc Bộ Y tế gồm: Bạch Mai, Việt Đức, K và Chợ R

Lá thư bác sĩ - Sức khỏe

TTCT - VN đã ghép thận lần đầu năm 1992, năm 2004 ghép gan, sau đó VN đã ghép tim, phổi, ghép khối tim phổi, gần đây nhất là ca ghép tay từ người hiến còn sống (lần đầu tiên trên thế giới). Các tiến bộ trong ghép tạng và ghép chi thể đã chứng minh trình độ của các thầy thuốc trong nước. Đã có hàng ngàn người được cứu sống nhờ ghép tạng.

Lá thư bác sĩ - Sức khỏe

TTCT - Trong câu chuyện về cuộc tự chủ hoàn toàn của bốn bệnh viện (BV) lớn mà TTCT số 30 (ngày 11-8) nêu, nguồn tài chính dành cho đào tạo/tái đào tạo đội ngũ bác sĩ/ nhân viên y tế của các bệnh viện này chưa được làm rõ. Trong sự thay đổi mạnh mẽ và liên tục của ngành y với thuốc men và kỹ thuật y tế mới, nhân sự ngành y nếu không được đào tạo cập nhật sẽ trở thành điểm yếu lớn.