Tag:

người mơ mộng

TTCT - Nhà Đèo vẫn còn giữ tấm ảnh trắng đen chụp nó hồi 5 tuổi, rách rưới mà mặt kênh như cô công chúa mà nó đang nhập vai.