Tag:

NGUYỄN LỆ BA

TTCT - Khoảng đất trước nhà chỉ còn chừa lại ô đất nhỏ đủ trồng một cây sung lấy bóng mát che góc sân gạch nóng bỏng suốt hai mùa mưa nắng. Từng đợt, từng đợt... những quả sung non thi nhau tượng hình chi chít trên cành.