NGUYỄN LỆ BA

Tác giả

Tổng số bài viết : 4 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Tạp bút

TTCT - Lâu lắm rồi tôi không ghé thăm chùa. Đầu xuân, tôi lại về chốn cũ trong tâm thế bùi ngùi sau hơn 50 năm lăn lộn giữa dòng đời.

Tạp bút

TTCT - Khoảng đất trước nhà chỉ còn chừa lại ô đất nhỏ đủ trồng một cây sung lấy bóng mát che góc sân gạch nóng bỏng suốt hai mùa mưa nắng. Từng đợt, từng đợt... những quả sung non thi nhau tượng hình chi chít trên cành.

TTCT - Người ta gọi đùa anh là “anh cái giá”. Bởi với anh, cái gì cũng có cái giá của nó. Anh là một người khuyết tật, phải làm việc để tự nuôi sống mình với một cửa tiệm sửa chữa điện tử nho nhỏ ở một xã vùng nông thôn.