Tag:

nhân vật nữ

  • 28/04/2023
  • 2003 từ

TTCT - Thật ra Lọ Lem hay nàng tiên cá Ariel có da màu gì?