Tag:

nhập chương trình

TTCT - Thông tin về “triển vọng hợp tác” giáo dục giữa Việt Nam và Phần Lan, với những bàn thảo giữa bộ trưởng giáo dục của hai nước về khả năng “nhập khẩu” chương trình và sách từ Phần Lan đang tạo nên nhiều cuộc tranh luận trên các diễn đàn và mạng xã hội.