Tag:

nhiêu lộc thị nghè

  • 22/02/2023
  • 2944 từ

TTCT - Những bài học kinh nghiệm nào từ dự án cải tạo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè khi triển khai dự án Rạch Xuyên Tâm?