TS NGUYỄN MINH HÒA

Tác giả

Tổng số bài viết : 7 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Bộ Chính trị vừa có thông báo số 50 về tiếp tục thực hiện nghị quyết 18 của trung ương "một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Tuổi Trẻ cuối tuần

TTCT - Hạnh phúc nghề nghiệp lớn nhất của người làm khoa học, nhất là khoa học ứng dụng, là những ý tưởng, những phát hiện mới, những đề xuất của mình đến được với công chúng, đến các cấp lãnh đạo và được những người lập chính sách chấp nhận.

Tuổi Trẻ cuối tuần

TTCN - Trong khoảng 10 năm trở lại đây trên các phương tiện thông tin đại chúng, các báo cáo chính trị thường xuất hiện những cụm từ mang nội dung đại loại như “Việt Nam đang tiến hành đô thị hóa (ĐTH) với một mức độ rất cao” hoặc “tốc độ ĐTH của TP.HCM diễn ra với tốc độ chóng mặt và nhanh chưa từng thấy”.