TS NGUYỄN MINH HÒA

Tác giả

Tổng số bài viết : 21 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Mấy bữa nay, người dân TP.HCM nhìn thấy các công nhân đang gấp rút phát quang, san lấp mặt bằng bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm để trồng một dải hoa hướng dương chuẩn bị đón Tết dương lịch và Tết âm lịch.

Dự án sông Sài Gòn chắc chắn phải mất vài chục năm và một nguồn vốn cực kỳ lớn nhưng điều quan trọng nhất đã có, đó là ý tưởng "đánh thức sông Sài Gòn".

Hiện ngân sách của TP.HCM chỉ có thể dành cho cơ sở hạ tầng nhiều nhất cũng chỉ được 30 - 40%, còn lại phải dành cho các khoản khác như an sinh xã hội, y tế giáo dục, môi trường.

Bộ Chính trị vừa có thông báo số 50 về tiếp tục thực hiện nghị quyết 18 của trung ương "một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".