Tag:

Nợ thuế

TTCT - Khi kiến nghị giảm, giãn thuế cho doanh nghiệp hay tăng mức khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân, các ý kiến đều tựu trung ở mong mỏi được thấy một quyết định của chính sách nhằm khoan sức dân trong lúc khó khăn. Và câu chuyện thuế luôn bao gồm nhiều mặt...