Tag:

Olympic tìm về nguồn cội

TTCT - Gần như chắc chắn Olympic Tokyo diễn ra vào mùa hè này sẽ đóng cửa với du khách nước ngoài. Đó là dấu chấm hết cho những hi vọng “gỡ vốn” của nước chủ nhà Nhật Bản.