Tag:

Ông chủ khách sạn Continental

TTCT - Tôi không biết nên gọi ông Philippe Franchini, chủ khách sạn Continental một thời hơn nửa thế kỷ trước ở Sài Gòn, là gì? Ông là nhà kinh doanh? Nhà nghiên cứu sử học? Nhà văn? Họa sĩ? Nhà làm phim?… Ông đã là tất cả từ rất lâu, ít nhất là từ khi quay lại nơi chôn nhau cắt rốn của mình là Sài Gòn năm 1965.

TTCT - Các mô hình kinh tế xanh hay kinh tế sinh thái đều đòi hỏi các ngành công nghiệp quan tâm đến việc cắt giảm phát thải và nghĩ đến môi trường trong sản xuất. Với riêng ngành sản xuất sản phẩm, dịch vụ xa xỉ, liệu khái niệm “bền vững” hay thân thiện môi trường có chút ý nghĩa nào không?