TRẦN PHƯƠNG

Tác giả

Tổng số bài viết : 8 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Môi trường

TTCT - Các mô hình kinh tế xanh hay kinh tế sinh thái đều đòi hỏi các ngành công nghiệp quan tâm đến việc cắt giảm phát thải và nghĩ đến môi trường trong sản xuất. Với riêng ngành sản xuất sản phẩm, dịch vụ xa xỉ, liệu khái niệm “bền vững” hay thân thiện môi trường có chút ý nghĩa nào không?

Môi trường

TTCT - Tỉ lệ dân số đô thị toàn cầu hiện đã là 54% (số liệu của Liên Hiệp Quốc, 2018), và sẽ còn tiếp tục tăng, đi kèm là sự biến mất dần của đất đai dành cho tự nhiên hoang dã. Một giải pháp đang được nhiều chính quyền và người dân đô thị nghĩ ra và khuyến khích: mang tự nhiên vào trong thành phố, bắt đầu với một trong những loài từng rất đông đúc nhưng đang bị đe dọa nghiêm trọng nhất: những con ong.

Công nghệ

TTCT - Hệ thống CCTV được kỳ vọng là “viên đạn bạc” trong việc đảm bảo an ninh tại các khu vực công cộng, giúp nâng cao khả năng phòng chống tội phạm. Tuy nhiên, cùng lúc, các quy định quản lý CCTV dường như luôn chậm nhịp so với việc triển khai công nghệ.