Tag:

ông Duterte

TTCT - Việc báo chí nhất loạt chạy tít “Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN không nhắc tới phán quyết của tòa The Hague” là điều không khó hiểu. Vấn đề là sau đó tình hình sẽ như thế nào cả với Philippines lẫn với ASEAN?