Tag:

Phan Thị Vàng Anh

TTCT - "Cái chữ hay hay ấy mới là tai hại. Nó là bầu khí quyển quấn quanh kẻ ấy, vô hình và vô cớ, là cái duyên mà chắc luyện mấy cũng không được, trời cho ai nấy nhận...".

TTCT - Th. không khóc được. Cô không buồn, chỉ thấy trống hoác, như toàn bộ giá trị đời mình teo lại còn một nắm. Câu chuyện tình thiêng liêng nhất của đời cô kết thúc vớ vẩn thế này à...

TTCT - Bạn hỏi tôi vì sao không viết điểm sách, phê bình sách... Bạn bảo “thị trường” điểm sách giờ cần người biết đọc có chính kiến, không a dua, biết so sánh, và cũng biết viết...