Tag:

phi hành đoàn

  • 04/10/2023
  • 1844 từ

TTCT - Tại sao người trái đất lại có thể chiêm ngưỡng Mặt trăng với nhiều màu như vậy? Tùy theo đó là màu gì mà có câu trả lời khác nhau.