PHAN BẢO

Tác giả

Tổng số bài viết : 53 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

PHAN BẢO

Hiếm có món ăn nào vừa được xem như của ngon vật lạ, vừa bị đánh giá là 'chỉ có thây ma mới ngó' như óc động vật. Cái nhìn về món óc thay đổi theo từng giai đoạn và nơi chốn, và món óc vẫn trường tồn.

Môi trường

TTCT - Những dự án trồng hàng triệu cây xanh được nhiều chính phủ trên thế giới đánh giá là sáng kiến quan trọng trong công cuộc chống biến đổi khí hậu. Nhưng không phải cứ có một cây là có rừng.

Văn hóa

TTCT - Thật ra cũng không hẳn là hồi sinh, vì những tấm thiệp mừng - từ sinh nhật, kỷ niệm đến Giáng sinh và năm mới - tuy doanh số lúc thịnh lúc suy nhưng chưa bao giờ "chết".

Văn hóa

TTCT - Điều gì khiến một cái tên đột nhiên nổi lên, cha mẹ nào cũng mê đặt cho con, rồi sau một thời gian bỗng dưng ai cũng chê? Các nhà khoa học xã hội và sử gia đã bối rối về vấn đề này trong nhiều thập kỷ.

Du lịch - Ẩm thực

TTCT - Từ cây Noel muối chua đến "cá ướp Giáng sinh", không thiếu ý tưởng từ bình dị đến táo bạo để biến cái cây trang trí trong phòng khách mùa vọng của bạn thành món hảo hạng.

Văn hóa

TTCT - Trong suốt ít nhất 8.000 năm qua, những tấm gương đã phản chiếu chính lịch sử phát triển của loài người và góp phần xây dựng nhận thức hiện đại về "cái tôi".

Trong suốt ít nhất 8.000 năm qua, những tấm gương đã phản chiếu chính lịch sử phát triển của loài người và góp phần xây dựng nhận thức hiện đại về “cái tôi”.