PHAN BẢO

Tác giả

Tổng số bài viết : 5 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Môi trường

TTCT - Trên thế giới có những loài cây cô đơn theo nghĩa chỉ còn một hoặc vài cá thể sót lại, và chuyện cứu chúng khỏi bờ tuyệt chủng không hề đơn giản.

Văn hóa

TTCT - Theo đà phát triển của xã hội, bánh trung thu ngày càng bị soi dưới con mắt của các nhà dinh dưỡng học, "lãng phí học". Nhưng cũng như gà tây trong các lễ hội Âu - Mỹ, thức quà truyền thống với dân châu Á này có lẽ là món ăn ghét không đặng, bỏ chẳng xong.

Văn hóa

TTCT - Có vô vàn thứ bị bỏ quên trong những cuốn sách được mượn từ hệ thống Thư viện công Oakland: thư tình, những bức ảnh cũ, những bức vẽ công phu, bưu thiếp, kim móc đan len... Trong mắt thủ thư Sharon McKellar, đó là những kho báu cần giữ gìn, mong có ngày gặp lại chủ nhân.